Nieuws

Europese fietsindustrie verenigt zich tegen geknoei met e-bikes

Recent ondertekenden 15 nationale fietsbrancheverenigingen en 68 bedrijven een vrijwillige verbintenis om elke vorm van manipulatie van e-bikes en e-bike aandrijfsystemen, bijvoorbeeld om de prestaties of de maximaal ondersteunde snelheid te verhogen, tegen te gaan. De fietsbranche vraagt om een verbod op de verkoop, de toepassing en het gebruik van manipulatieapparatuur voor e-bikes. Iets wat steeds meer wordt gezien als een risico voor de status van de elektrische fiets als “fiets”.

In een statement, waarbij een krachtig standpunt wordt ingenomen tegen eerder vermelde praktijk, verklaren de beroepsorganisaties, die zich onder de koepel van CONEBI verzamelen:

“De leden van CONEBI spreken zich uit tegen elke vorm van manipulatie van e-bikes en e-bike aandrijfsystemen, bijvoorbeeld om de prestaties of de maximaal ondersteunde snelheid te verhogen. Het rijden met gemanipuleerde e-bikes op de openbare weg kan niet alleen leiden tot technische problemen, maar ook tot ernstige juridische gevolgen. Manipulatiekits en andere vormen van manipulatie kunnen zowel het aandrijfsysteem als de fiets zelf beschadigen. Fietsers lopen het risico hun garantie te verliezen en hun garantieclaims ongeldig te maken. Als er een ongeval gebeurt met een gemanipuleerde e-bike, kan dit leiden tot hoge aansprakelijkheidskosten en strafrechtelijke vervolging.”

Bij de ondertekenaars van deze vrijwillige verbintenis zitten zowel nationale brancheverenigingen, zoals Agoria voor België, als wereldwijd actieve bedrijven. Veel toonaangevende bedrijven zoals Bosch, Shimano en Bafang staan op de lijst, maar er ontbreken er ook nog veel, met name OEM’s (nvdr.: Original Equipment Manufacturer, een bedrijf waarvan de goederen worden gebruikt als onderdelen in de producten van een ander merk of bedrijf) en A-merken van e-bikes.

Alle ondertekenaars verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat aan alle toepasselijke anti-manipulatievereisten, die in EN 15194:2017 zijn opgenomen, wordt voldaan, de bestaande normen voortdurend te evalueren en te verbeteren, alsook belanghebbenden zoals lokale handelaars via opleidingen, documentatie, workshops en campagnes bewuster te maken van deze illegale praktijk.

Erhard Büchel, voorzitter van CONEBI: “De fietsindustrie neemt het onderwerp manipulatie zeer ernstig en heeft verschillende acties ondernomen om deze gevaarlijke praktijk aan banden te leggen. Deze vrijwillige zelfverbintenis is slechts één pijler van onze algemene strategie. Bovendien moet het markttoezicht op nationaal niveau worden versterkt, ondersteund door een Europese wetgeving. Tenslotte veroordelen wij ten zeerste de verkoop van manipulatiekits die de veiligheid van de consument in gevaar brengen, aangezien de e-bike niet voor een dergelijke snelheidsverhoging is ontworpen. We roepen de Europese wetgevers dan ook op om de verkoop, de toepassing en het gebruik van manipulatieapparatuur duidelijk te verbieden.

Hoewel de grote meerderheid van de gebruikers van e-bikes niet knoeien met hun fiets, is CONEBI bezorgd over het negatieve effect dat de illegale acties van enkelen zal hebben op de meerderheid onschuldige fietsers die zich wel aan de wet houden. CONEBI is ervan overtuigd dat het huidige wettelijk kader voor e-bikes voldoet en dat de gelijke behandeling van e-bikes en gewone fietsen van fundamenteel belang is geweest voor de grote toename van het gebruik van de elektrische fiets in de afgelopen jaren. De koepelorganisatie ziet het gesjoemel echter als een bedreiging voor dit stabiele kader. Daarom is er een sterke motivatie voor de fietsindustrie om dit soort manipulatie te bestrijden.

Bekijk hier de verklaring en de lijst van ondertekenaars.

Bron: Bike Europe

Vorig artikelVolgend artikel

Send this to a friend