Nieuws

Geen verplichte verzekering voor e-bikes in EU

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt om e-bikes uit te sluiten van de verzekeringsplicht. In dat akkoord staat dat elektrische fietsen niet verplicht verzekerd dienen te worden. Goed nieuws voor de gebruikers van e-bikes en het huidig succes van de fiets in het algemeen in Europa.

Het voorstel rond een algemene richtlijn voor een verzekering voor gemotoriseerde voertuigen (MID), dat in 2018 werd ingediend, had al heel wat stof doen opwaaien in de fietsindustrie omdat het elektrisch ondersteunde fietsen gelijkstelde met verzekeringsplichtige gemotoriseerde voertuigen. De kwestie kwam al vaker aan de orde, waarbij enkele belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen het voortouw namen. In een tegenreactie kwam er heel wat lobbywerk van de fietsindustrie aan te pas en ook een onderzoek van de Transport Research Laboratory (TRL) gaf een zetje in de juiste richting. Met het nu bereikte akkoord is er eindelijk duidelijkheid over de verzekeringsverplichting voor elektrische fietsen.

Einde maken aan buitensporige en absurde regelgeving

“Met dit politieke akkoord zijn we erin geslaagd een einde te maken aan buitensporige en absurde regelgeving voor elektrische fietsen en enkele andere categorieën zoals motorsport,” reageerde Europees Parlementsrapporteur Dita Charanzova.

Nog 2 jaar voor effectieve toepassing

De overeenkomst moet nu formeel worden goedgekeurd door het Europese Parlement en de Europese Raad. Zodra de richtlijn is gevalideerd, zal deze 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU in werking treden. De nieuwe regels zullen vervolgens 24 maanden na de inwerkingtreding van toepassing worden.

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering wordt wel nog steeds aanbevolen

Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is zolang een elektrische fiets niet meer dan 250 watt vermogen heeft en niet sneller rijdt dan 25 km/u, wordt deze toch sterk aanbevolen.

Er zijn dan ook heel wat interessante verzekeringen op de markt die je daarbovenop ook beschermen tegen diefstal of schade en soms zelfs bijstand bieden bij pech.

Vorig artikelVolgend artikel

Send this to a friend