Veiligheid

Hoe zwak is de zwakke weggebruiker?

Als zwakke weggebruiker ben je volgens de verkeersregels beter beschermd in het verkeer dan bijvoorbeeld een motorvoertuig zoals een auto. Maar dat is de theorie. De praktijk wijst vaak anders uit. Het is een open deur intrappen, maar een ongeval is snel gebeurd. Wat zijn je rechten , maar ook je plichten als zwakke weggebruiker? Kan je jezelf preventief beschermen? We leggen dit thema even onder het vergrootglas voor je.

De wetten van de verkeersjungle

De habitat van de zwakke weggebruiker is het verkeer. Helaas is dat verkeerslandschap vandaag niet altijd even uniform en veilig te noemen. De infrastructuur van steden, gemeenten en gewesten zijn zo divers dat je je overal moet aanpassen en er vooral onduidelijkheid heerst. Hier doen ze het zo en daar dan weer anders. Maar ook de staat van wegen, fietspaden, voetgangerspaden, enz. zorgen voor moeilijkheden. Je moet echt enorm alert zijn om in zo’n jungle de verkeersregels ook nog eens correct toe te passen.

Meer en meer verschillende soorten weggebruikers verplaatsen zich vandaag ook in het verkeer. Denk maar aan: auto’s, vrachtwagens, motoren, fietsers, steps, rollators, voetgangers, enz. De ene is al kwetsbaarder dan de andere en daarom biedt de wet een extra bescherming aan de zogenaamde ‘zwakke weggebruikers’.

Wie is de zwakke weggebruiker?

Onder meer de volgende categorieën worden als zwakke weggebruiker beschouwd:

  • Voetgangers
  • Fietsers
  • Steps, skateboarders en rolschaatsers
  • Personen met een handicap die zich met een manuele of een elektrische rolwagen verplaatsen, die niet sneller dan stapvoets rijdt
  • Passagiers van een motorvoertuig

De meest voorkomende categorieën van zwakke weggebruikers zijn de voetgangers en de fietsers. Wanneer zij in aanrijding komen met een motorvoertuig zijn de risico’s op zware lichamelijke letsels vaak veel groter dan wanneer twee motorvoertuigen met elkaar in aanrijding komen.

Safety first

Voor we gaan kijken wat er staat te gebeuren bij een ongeval richten we ons eerst op het doen en laten van de zwakke weggebruiker. Het blijft altijd een goed idee om je defensief te gedragen in het verkeer. Je mag dan beter beschermd zijn door de wet, daar heb je niet veel aan wanneer je aan een ongeval zware lichamelijke letsels of erger overhoudt. Als je mag kiezen dan vermijd je dit uiteraard liever. Daarnaast blijft haast en spoed zelden goed. Nog snel even oversteken of rap tussen 2 bussen fietsen kan je best vermijden.

Welke bescherming krijg je bij een ongeval?

Elke bestuurder van een motorvoertuig moet extra voorzichtig zijn, vertragen of stoppen in de buurt van zwakke weggebruikers. Om de zwakke weggebruiker een extra bescherming te bieden is er artikel 29bis WAM. Bij een ongeval zal de verzekeraar van het motorvoertuig tussenkomen voor de lichamelijke en kledijschade van de zwakke weggebruiker, ongeacht wie er in fout is. De extra wettelijke bescherming voor de zwakke weggebruiker sluit wel niet uit dat deze alsnog aansprakelijk kan zijn voor de eventuele schade aan de bestuurder van het motorvoertuig en aan het motorvoertuig zelf. Het afsluiten van een goede familiale verzekering is dan ook cruciaal.

Wil je meer informatie over de AXA fietsverzekering?

Vorig artikelVolgend artikel

Send this to a friend