Koop- en verkoopgedragbeleid

Je Je bent hier

Koop- en verkoopgedragbeleid

Welke objecten kan ik melden?

We begrijpen dat het niet gemakkelijk is om te weten wanneer u een mogelijke overtreding moet melden. Als u een verdachte aanbieding ziet of als het gedrag van een lid lijkt in te druisen tegen ons beleid, controleer dan of de overtreding aan een onderzoek moet worden onderworpen.

U kunt ook het volgende bekijken, waarvan het meeste verder op deze pagina terug te vinden is:

Als u een aanbieding ziet die volgens u in strijd is met het beleid, ga dan naar die aanbieding. Klik vervolgens op Misbruik melden. We zullen uw melding bekijken en de nodige maatregelen treffen.

Welke gevallen onderzoeken we?

1. Feedbackovertredingen

 • Feedbackchantage: leden mogen geen goederen, diensten of positieve feedback eisen door misbruik te maken van het feedbacksysteem.
 • Feedbackmanipulatie: leden mogen hun feedbackscore of die van anderen niet kunstmatig verhogen.
 • Wanneer we feedback verwijderen: Feedback mag geen ongepast, beledigend of ander taalgebruik bevatten dat in strijd is met ons beleid. We kunnen ook feedback verwijderen in andere situaties.

2. Koopovertredingen

 • Inmenging in een transactie: leden mogen zich niet mengen in de transactie van een ander lid.
 • Ongeldige bodintrekking: leden mogen geen bod intrekken of annuleren, behalve in bepaalde omstandigheden.
 • Onbetaalde objecten: Leden moeten de objecten die ze kopen, betalen. Als u een verkoper bent en niet werd betaald voor een object, neem dan contact op met uw lokaal politiekantoor of met support@becycled.be.
 • Op eigen zoekertjes bieden: leden mogen geen biedtechnieken gebruiken om de prijs of populariteit van een object kunstmatig op te drijven

3. Verkoopovertredingen

 • Overtredingen van de normen voor verkoperprestaties: Verkopers worden geacht verkopen af te handelen en een hoog niveau van klanttevredenheid aan te houden. Als u een koper bent, lees dan wat u moet doen als u een object niet ontvangt of als het niet overeenkomt met de beschrijving.
 • Overtredingen van de aanbiedingsregels: verkopers mogen geen verboden of beperkte objecten aanbieden en moeten onze regels voor aanbiedingen naleven.
 • Becycled-kosten omzeilen: leden mogen geen systemen of technieken gebruiken om Becycled-kosten te omzeilen.
 • Op eigen zoekertjes bieden: leden mogen geen biedtechnieken gebruiken om de prijs of populariteit van een object kunstmatig op te drijven

4. Overtredingen met betrekking tot contactgegevens en identiteit

 • Zich als iemand anders voordoen: Leden mogen zich niet als andere Becycled-leden of -werknemers voordoen. Hoewel leden wel meerdere gebruikersnamen kunnen hebben, kunnen deze gebruikersnamen geen transacties met elkaar afsluiten. Leden mogen bijvoorbeeld niet bieden op hun eigen objecten of deze kopen of commentaar geven op hun eigen feedbackprofiel.
 • Valse of ontbrekende contactgegevens: leden mogen geen contactgegevens vervalsen of achterhouden.
 • Ongeldige en afgesloten e-mailadressen: leden moeten altijd een geldig, actief e-mailadres hebben dat is gelinkt aan hun account.
 • Minderjarige gebruikers: leden moeten 18 jaar of ouder zijn.

5. Andere overtredingen

 • De site of werking van Becycled verstoren: leden mogen de site van Becycled niet verstoren en mogen alleen inhoud toevoegen of wijzigen in gedeeltes die specifiek bedoeld zijn voor gebruik door leden.
 • Spam verzenden: leden mogen geen ongevraagde of commerciële berichten versturen naar andere leden.
 • Bedreigingen via e-mail: leden mogen geen dreigberichten sturen naar andere leden.
 • Contactgegevens openbaar maken: leden mogen de contactgegevens van een ander lid niet openbaar maken.
 • Ongepast of vulgair taalgebruik: leden mogen geen ongepast of vulgair taalgebruik hanteren.

Welke gevallen onderzoeken we niet?

We onderzoeken geen eenvoudige misverstanden, leden die niet met elkaar willen communiceren en persoonlijke geschillen tussen leden. Enkele voorbeelden:

 • Iemand heeft me op het laatste moment overboden. 
 • De verkoper weigert te antwoorden op mijn e-mails, wil mijn geldige betaling niet aanvaarden of heeft het object al verkocht. 
 • De koper dringt erop aan dat ik onder rembours verzend, een gepostdateerde cheque van derden aanvaard of elk object afzonderlijk verpak. Zorg ervoor dat u duidelijk uw verzend- en betalingsvoorwaarden vermeldt in uw aanbiedingen. We raden u aan te communiceren met uw koper om tot een oplossing te komen waar u zich beiden in kunt vinden. Als de koper niet wil betalen, kunt u een geschil wegens onbetaald object openen door ons te contacteren via support@becycled.be
 • De koper heeft negatieve feedback over mij gegeven, zelfs nadat ik positieve feedback over de koper heb gegeven. Volgens onze gebruikersovereenkomst verwijderen we deze commentaar niet.

Resultaten van een onderzoek

Omdat we de privacy van onze leden respecteren, kunnen we de resultaten van een onderzoek niet in detail met u bespreken. We kunnen echter wel contact met u opnemen om u te laten weten dat een onderzoek is afgerond.

Voor we actie ondernemen tegen een lid, kijken we naar de omstandigheden van de overtreding en de koop- en verkoopgeschiedenis van het lid. We kunnen onder meer aanbiedingen verwijderen of andere maatregelen treffen, zoals koop- en verkoopprivileges beperken en accounts schorsen. Om al onze leden eerlijk te behandelen, ondernemen we geen actie als een klacht niet kan worden bewezen.

Feedback