Lijst met verboden en beperkte objecten

Je Je bent hier

Lijst met verboden en beperkte objecten

Verboden objecten

De volgende objecten mogen niet worden aangeboden op Becycled:

 • Aanstootgevend materiaal

Objecten die haat, geweld, racisme, of seksuele of religieuze intolerantie of organisaties met dergelijke opvattingen promoten of verheerlijken, zijn niet toegestaan. We verwijderen ook aanbiedingen die grafisch geweld en slachtoffers van geweld afbeelden, tenzij deze een aanzienlijke sociale, artistieke of politieke waarde hebben.

Becycled oordeelt altijd over het toestaan of verbieden van bepaalde aanbiedingen in overeenstemming met de gangbare mening van de wereldwijde gemeenschap. Wanneer aanbiedingen onder onze aandacht worden gebracht, houden we zorgvuldig rekening met alle details voordat we overgaan tot het verwijderen van dergelijke aanbiedingen, en kijken we naar de volledige aanbieding om te oordelen of deze tegen onze richtlijnen ingaat.

Objecten die naakt of seksueel getint materiaal bevatten, worden niet getoleerd.

 • Drugs, verdovende, prestatiebevorderende middelen en psychotrope stoffen

Narcotica, steroïden en alle andere gereguleerde stoffen zijn niet toegestaan op Becycled.

Drugsattributen mogen evenmin worden aangeboden. Hiertoe behoren alle objecten die ontworpen zijn of in de eerste plaats bedoeld zijn voor gebruik in de productie, het verbergen of het gebruik van een gereguleerde stof.

We hebben ook een aantal regels voor de beschrijving van legale stoffen, zoals planten en kruiden. Verkopers mogen deze stoffen niet beschrijven op een manier die suggereert dat het gebruik van legale stoffen (bijvoorbeeld door inname, inademing of winning van substanties) effecten heeft die vergelijkbaar zijn met het gebruik van illegale drugs of doping. Verkopers mogen ook niet beweren dat legale stoffen voordelen bieden voor de gezondheid die het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten niet heeft bevestigd.
Bij vragen over prestatiebevorderende middelen kunt u altijd terecht bij de dopinglijn.

 • Gestolen waar

Indien u gestolen goederen op de website aantreft dient u ons of de politie hiervan op de hoogte te brengen, u kunt ons contacteren via support@becycled.be.

 • Loterijloten

 • Medicijnen en medische apparaten

Stoffen of objecten die een voorschrift of toezicht vereisen van een erkend geneeskundige (zoals een arts, tandarts, optometrist, opticien, apotheker of dierenarts) zijn niet toegestaan op Becycled.

 • Namaakproducten

 • Objecten die aanzetten tot illegale activiteiten

Voor een veiligere koop- en verkoopervaring op Becycled verbieden wij het verkopen of verwijzen naar objecten die tot illegale activiteiten aansporen, illegale activiteiten stimuleren of vergemakkelijken, of anderen opdracht geven om aan illegale activiteiten deel te nemen. Verkopers mogen kopers niet vragen de wet te overtreden.

Kopers mogen verkopers evenmin vragen de wet te overtreden. Kopers mogen verkopers bijvoorbeeld niet vragen om douaneaangiften te vervalsen of een object te omschrijven als een "geschenk" om douanekosten te vermijden.

Beperkte objecten

Deze objecten mogen alleen onder bepaalde voorwaarden (contacteer ons via support@becycled.be, indien u hier meer over wil weten) worden aangeboden op Becycled:

 • Aanbiedingen in voorverkoop

 • Digitaal geleverde goederen

 • Kunstvoorwerpen, nationaal of werelderfgoed en openbare archieven

 • Mensen, het menselijke lichaam en alle menselijke delen

 • Overeenkomsten en tickets

 • Producten die verboden of gereglementeerd zijn om veiligheidsredenen

 • Tweedehands kleding

 • Vervalste postzegels

Objecten die mogelijk een inbreuk vormen

Deze objecten kunnen een inbreuk op bepaalde auteursrechten of handelsmerken vormen:

 • Auteursrechten

 • Intellectuele eigendom

 • Objecten die aanzetten tot schending van rechten

 • Opneembare media en niet-toegestane kopieën

 • Replica's en vervalste objecten

 • Software

Beleidsovertredingen melden

Als u een aanbieding ziet die in strijd is met het Becycled-beleid, meld dit dan via de link Misbruik melden in de aanbieding of via de links Feedback of Contacteer ons op de meeste pagina's. Wanneer er een beleidsovertreding gebeurt, sturen we een e-mail naar de verkoper en de bieders of de koper om hen te laten weten dat de aanbieding van Becycled werd gehaald.

Feedback