Feedbackbeleid

Je Je bent hier

Feedbackbeleid

Overzicht van het beleid

Feedback is een open, eerlijke manier om uw ervaringen met andere Becycled-leden te delen.

Feedback bestaat uit een algemene beoordeling, commentaren en een meer specifieke beoordeling voor bepaalde criteria. Om ervoor te zorgen dat feedback effectief en accuraat is, kunnen wij in bepaalde gevallen beoordelingen of commentaren verwijderen of aanpassen.

Volg altijd deze richtlijnen wanneer u feedback geeft. Als u dat niet doet, zullen we actie ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld uw koop- en verkoopprivileges beperken of uw account schorsen.

Als u als koper negatieve of neutrale feedback die u over een verkoper hebt gegeven wilt wijzigen, stuur dan een mail naar support@becycled.be.

Wat zijn de richtlijnen?

De volgende types feedback kunnen worden verwijderd:

Feedbackcommentaar met ongepaste inhoud.

 • Feedback die persoonlijke gegevens over een ander lid bevat, zoals het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres of de echte naam van een lid. We kunnen ook feedback verwijderen die gebruikt kan worden om persoonlijke gegevens over een ander lid te verkrijgen, zoals een trackingnummer voor verzending.
 • Feedback die geen verband houdt met een verkoop, zoals een commentaar, reactie of vervolgopmerking over een andere verkoop.
 • Feedback met politieke, godsdienstige, maatschappelijke of andere opmerkingen die geen echte commentaar over een verkoop geven.
 • Feedback met godslasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik of commentaar dat pornografisch materiaal of fysieke bedreigingen bevat.
 • Negatieve feedbackcommentaren die een positieve beoordeling direct tegenspreken. (Wanneer het commentaar geplaatst werd door de verkoper. Dit soort tegenstrijdige commentaren wordt niet verwijderd als ze werden geplaatst door de koper.)
 • Feedback met links of reclame voor andere online marktplaatsen of aan Becycled gelijkaardige diensten.
 • Feedback met verwijzingen naar onderzoeken van gerechtelijke instanties of van Becycled en haar zuster- of dochterondernemingen.

Feedback die geen verband houdt met de prestaties van een verkoper.

 • Feedback die enkel verwijst naar de gestructureerde details van een aanbieding (een keuzemenu, selectievakje of keuzerondje), terwijl er geen tegenstrijdige taal of foto's in de beschrijving staan. Gestructureerde details zijn:
  • Staat van object
  • Specificaties
  • Btw
  • Teruggavebeleid
  • Totale verzendkosten
  • Aanvaarde betalingsmethoden
 • Negatieve of neutrale feedback die beweert dat een verkoper "niet reageerde", terwijl we kunnen vaststellen dat de verkoper te goeder trouw op de e-mail van de koper antwoordde met een bericht van lid tot lid.
 • Negatieve of neutrale feedback wegens de volgende situaties:
  • Een koper vroeg om de verkoop te annuleren om een andere reden dan een fout van de verkoper en de verkoper ging in op de vraag van de koper.
  • Een koper deed een aanvraag die duidelijk verschilde van wat in de aanbieding vermeld stond, en de verkoper ging niet in op die aanvraag. Bijvoorbeeld: een koper geeft negatieve feedback omdat hij een andere leveringsmethode had aangevraagd dan in de aanbieding stond en de verkoper weigerde.
 • Negatieve of neutrale feedback die enkel verband houdt met:
  • Vertragingen aan de douane of douanekosten.
  • Niet geleverde objecten, terwijl uit de trackinggegevens blijkt dat het object wel geleverd werd.
  • De leveringstermijn van een object, wanneer de koper een verkeerd adres had opgegeven en het object werd teruggestuurd naar de verkoper of werd bijgehouden door het verzendbedrijf.
  • De leveringstermijn van een object, wanneer de koper meer dan 3 dagen na afronding van de verkoop betaalde voor het object. (Als een verkoper toestemming heeft om verzendingen van verschillende aankopen te combineren tot meer dan 3 dagen na een verkoop, wordt de feedback niet verwijderd.)
  • Negatieve of neutrale feedback wanneer de verkoper een geschil onder kopersbescherming van Becycled won.

Feedback gegeven door leden die bepaalde regels of beleidslijnen overtreden hebben.

 • Uit de berichten van lid tot lid blijkt dat een koper niet van plan was om te betalen voor een object.
 • Een koper of verkoper voldeed niet aan de voorwaarden om een wettelijk bindend contract aan te gaan op het moment dat de verkoop werd voltooid of dat de feedback werd gegeven.
 • Een koper of verkoper gaf een verkeerd e-mailadres of telefoonnummer op zodat hij niet gecontacteerd kon worden op het moment van de verkoop.

Een koper maakte een fout bij het geven van feedback of tijdens de transactie.

 • Feedback voor de verkeerde verkoper of over het verkeerde object.
 • Negatieve feedback wanneer het commentaar duidelijk positief is. Voorbeelden van duidelijk positieve commentaren: "Ik vind het object echt geweldig, het is perfect", "Mijn zoon is in de wolken", "Precies wat ik nodig had" of "Bedankt voor de snelle levering en hulp!".
 • Een koper vroeg om te leveren op een ander adres dan het adres dat werd opgegeven bij de afhandeling.
 • Een koper gaf het verkeerde verzendadres op.

Wij bepalen of het noodzakelijk en gepast is om feedback en gedetailleerde verkopersbeoordelingen te verwijderen.

 • Een belangrijke gebeurtenis waar de verkoper geen controle over had, zoals een aardbeving of overstroming, is de directe en enige oorzaak van een slechte koopervaring. In die situaties zullen we ook lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen verwijderen.
 • Een probleem in het Becycled-systeem is de directe en enige oorzaak voor een slechte koopervaring. In die situaties kunnen we ook lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen verwijderen.
 • Wij hebben een gerechtelijk bevel ontvangen met de vraag om feedback te verwijderen.
 • De feedback en gedetailleerde verkopersbeoordeling werden gegeven door een koper die stelselmatig onevenredig veel lage feedback of gedetailleerde verkopersbeoordelingen geeft.
 • De negatieve of neutrale feedback wordt gegeven omdat een verkoper geen feedback gaf over een koper.

Feedback en gedetailleerde verkopersbeoordelingen worden verwijderd of aangepast via een automatisch systeem.

 • Een koper werd opgeschort wegens gedrag dat voor ons voldoende reden is om alle negatieve en neutrale feedback over verkopers te verwijderen. Als een lid geschorst wordt binnen 90 dagen na inschrijving, wordt alle feedback van dat lid verwijderd.
 • Een geschil onder verkopersbescherming van Becycled wordt in het voordeel van de verkoper beslecht.
 • Er is een fout in Wereldwijde verzending. Wij kunnen ook lage gedetailleerde verkopersbeoordelingen over de verzendkosten of -termijn verwijderen of aanpassen.

Feedback melden die in aanmerking komt voor verwijdering

U kunt feedback melden waarvan u denkt dat deze in aanmerking komt voor verwijdering.

Feedback