Privacy Policy Becycled

Wij van Becycled.be respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer en willen dat alle gebruikers precies weten hoe met hun privacy omgegaan wordt. Soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig, lees daarom dit beleid aandachtig door voordat u van onze services gebruik maakt. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op alle services en producten binnen de noemer Becycled.be. We behandelen uw persoonlijke gegevens conform de GDPR wetgeving.

 

Waarom moet u het privacybeleid lezen?

Als u van onze Becycled-services gebruik maakt, is het normaal dat uw gegevens worden verzameld, doorgegeven aan derden en gebruikt door derden en Becycled. In het privacybeleid wordt beschreven welke gegevens worden verzameld en wat daarmee eventueel gebeurt.

Er is een gedetailleerd beleid opgesteld omdat Becycled u zo goed mogelijk wil informeren over praktijken op de site, zodat u weloverwegen beslissingen kunt nemen. Becycled streeft ernaar om het privacybeleid overal consistent toe te passen, afhankelijk van plaatselijke wetgeving.

Het privacybeleid is van toepassing op alle services die beschikbaar zijn onder het domein en de subdomeinen van www.becycled.be. Wanneer u de website van Becycled bezoekt, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de voorwaarden en bepalingen van dit privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, krijgt u geen toegang tot de Becycled-services.

Als de gebruikersovereenkomst tijdens de inschrijving accepteert, geeft u Becycled de nadrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken en openbaar te mogen maken. Het privacybeleid maakt onderdeel uit van de gebruikersovereenkomst en valt dus onder dezelfde voorwaarden.

 

Privacybeleid

In dit beleid wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen. 
Becycled stelt alles in het werk om de privacy van gebruikers van de website en de aangeboden diensten van becycled.be zo goed mogelijk te beschermen. 

Reikwijdte

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij voor onze diensten op becycled.be omgaan met uw persoonlijke gegevens. Het is van toepassing op de Becycled-website en -inhoud. Het beleid dat van toepassing is op onze domeinen en subdomeinen is altijd het beleid dat wordt weergegeven in de voettekst van een Becycled-website. Wanneer u van deze site gebruikmaakt (zelfs als gewone bezoeker), gaat u akkoord met dit privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, mag u (de diensten van) onze sites niet gebruiken.

Als u het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst tijdens de inschrijving aanvaardt, staat u uitdrukkelijk toe dat Becycled uw persoonlijke gegevens verzamelt, opslaat, gebruikt en openbaar maakt, zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid is voor nieuwe gebruikers van kracht zodra ze het aanvaarden.
 

Gegevensbeheer

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten die Becycled aanbiedt, gaat u akkoord met het volgende:

V4More CVBA verwerkt uw persoonlijke gegevens om de diensten te leveren die Becycled aanbiedt onder de gebruikersovereenkomst en binnen het kader van en overeenkomstig dit privacybeleid.
 

Gegevensverzameling

U kunt onze sites bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Zodra u ons uw persoonlijke gegevens doorgeeft, bent u niet langer anoniem voor ons. Als u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken, staat u toe dat deze worden verzameld en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan:

 • naam, e-mailadres, fysische contactgegevens, geboortedatum en in sommige gevallen (afhankelijk van de gebruikte dienst) financiële gegevens, zoals creditcard- en bankrekeningnummers
 • transactie-informatie, gebaseerd op uw activiteit op de sites (zoals bieden, kopen, verkopen, objecten en inhoud die u genereert of die verband houdt met uw account)
 • verzend- en factureringgegevens en andere informatie die u opgeeft om een object aan te kopen of te verzenden
 • communitydiscussies, chats, informatie rond geschillenbeslechting, correspondentie via onze sites en correspondentie met onze diensten
 • gegevens in verband met uw interactie met onze sites, diensten, inhoud en advertenties, alsook computer- en connectie-informatie, statistieken over paginabezoeken, verkeer van en naar de sites, advertentiegegevens, IP-adres en gebruikelijke webloggegevens
 • extra gegevens die wij u vragen op te geven om uw identiteit te verifiëren of indien wij vermoeden dat u het beleid van de site overtreedt (wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om ons een identiteitsbewijs of een factuur toe te sturen om uw adres te verifiëren, of om bijkomende vragen online te beantwoorden om uw identiteit te verifiëren of om te verifiëren of u eigenaar bent van een object dat u aanbiedt), of die wij op andere geldige manieren verzamelen om uw identiteit te verifiëren
 • gegevens van andere bedrijven, zoals demografische gegevens en navigatiegegevens
 • andere bijkomende informatie die u ons verstrekt

Marketing

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Om onze diensten, inhoud en reclame te verbeteren en te personaliseren, kunnen wij gegevens die wij van u ontvingen, combineren met gegevens die wij verkregen van andere bedrijven. Indien u geen marketingberichten wilt ontvangen van ons of niet wenst deel te nemen aan onze programma’s om reclame af te stemmen op uw behoeften, kunt u dit kosteloos aangeven door uw voorkeuren in Mijn Becycled aan te passen of de instructies in marketingberichten of reclameboodschappen te volgen.
 

Gebruik

Wij verzamelen persoonlijke gegevens in de eerste plaats om u een veilige, vlotte, efficiënte, en aangepaste ervaring te bieden. U gaat ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken:

 • om u de diensten en customer support te bieden die u wenst
 • om geschillen en andere problemen op te lossen en kosten te innen
 • om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen en de naleving van onze gebruikersovereenkomst te verzekeren
 • om onze diensten, inhoud en reclame aan te passen, te verbeteren en af te stemmen op uw behoeften
 • om u op de hoogte te houden van onze diensten en van de diensten van onze verbonden vennootschappen, alsook van gerichte marketingcampagnes, aanpassingen van onze diensten en promotieacties op basis van uw voorkeuren
 • om informatie te vergelijken om de nauwkeurigheid ervan te controleren en deze te verifiëren bij derden

Openbaar maken van uw gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens meedelen om te beantwoorden aan wettelijke vereisten, om ons beleid te doen naleven, om te reageren op claims m.b.t. een aanbieding of andere inhoud die de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan:

 • contractuele dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten (zoals fraudeonderzoekers, incassobureaus, partner- en bonusprogramma's en creditcards van partners)
 • andere derde partijen aan wie wij uw gegevens bezorgen nadat u ons dit uitdrukkelijk hebt gevraagd (of waarover u alleszins expliciet op de hoogte werd gebracht en waarvoor u de toestemming hebt gegeven wanneer u een specifieke dienst gebruikt)
 • politie, justitie of andere overheidsambtenaren naar aanleiding van een geverifieerd verzoek m.b.t. een strafrechterlijk onderzoek of een vermoedelijk illegale activiteit. In dergelijke gevallen zullen wij gegevens bekendmaken die relevant zijn voor het onderzoek, zoals de naam, stad, postcode, het telefoonnummer, e-mailadres, de geschiedenis van de gebruikersnaam, het IP-adres, klachten over fraude, en de bied- en aanbiedingsgeschiedenis
 • andere bedrijven, indien er plannen zijn voor een fusie met of een overname door dat bedrijf (wanneer een dergelijke fusie zich voordoet, zullen wij van het nieuwe bedrijf eisen dat het dit privacybeleid naleeft en uw persoonlijke gegevens respecteert. Als uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in strijd met dit beleid, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht)

Zonder enige beperking op wat hierboven wordt vermeld zullen wij, uit respect voor uw privacy en ons streven om de community te vrijwaren van kwaadwillige deelnemers, uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken bij politie of justitie, andere overheidsambtenaren, of derden, zonder een verzoekschrift, een gerechtelijk bevel of een wezenlijk vergelijkbare procedure, behalve wanneer wij ervan overtuigd zijn dat de publicatie van de gegevens noodzakelijk is om dreigende lichamelijke schade of dreigend financieel verlies te voorkomen of om een vermoeden van illegale activiteiten te rapporteren.

Informatie die u deelt op Becycled

Als u onze sites vanop een gedeelde computer of een computer in een internetcafé bezoekt, is het mogelijk dat bepaalde gegevens van u ook zichtbaar worden voor andere personen die de computer na u gebruiken. U kunt op een gedeelde computer dus best uitloggen bij Becycled en uw cookies wissen in uw browsergeschiedenis.
 

Informatie van Becycled gebruiken

Via Becycled kunt u persoonlijke en financiële gegevens delen om transacties te voltooien. Wij raden u aan uw privacybeleid bekend te maken en de privacy van andere gebruikers te respecteren. Wij kunnen de privacy of veiligheid van uw gegevens niet garanderen. Daarom raden wij u aan om het privacy- en veiligheidsbeleid van uw handelspartner te bekijken alvorens u tot een nieuwe transactie overgaat en ervoor kiest uw gegevens te delen. Om uw privacy te beschermen, laten we slechts beperkte toegang tot de contact-, verzend- en financiële gegevens van andere gebruikers toe om uw transacties te vereenvoudigen. Wanneer gebruikers betrokken zijn bij een transactie, kunnen ze toegang krijgen tot elkaars naam, gebruikersnaam, e-mailadres en andere contact- en verzendgegevens. Indien u bent ingeschreven als zakelijke verkoper, maken wij de contactgegevens (zoals naam en locatie), die u hebt opgegeven in Mijn Becycled, zichtbaar op de objectpagina. In elk geval dient u de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, en andere gebruikers de kans te geven om zichzelf te verwijderen uit uw database, en om de gegevens die u over hen hebt verzameld, te controleren.

U gaat ermee akkoord om gebruikersgegevens enkel te gebruiken voor:

 • Becycled-transactiedoeleinden die geen ongevraagde commerciële berichten zijn
 • diensten die Becycled aanbiedt (zoals borg, verzendingen en geschillenbeslechting)
 • andere doeleinden die een gebruiker uitdrukkelijk kiest

Cookies

Op bepaalde pagina's gebruiken wij "cookies" (kleine bestanden die op uw harde schijf worden geplaatst) om het verkeer op onze website te kunnen analyseren; om onze diensten, inhoud en reclame te kunnen aanpassen; om de doeltreffendheid van promoties te meten en om vertrouwen en veiligheid te promoten. 

Wat u zeker moet weten over cookies:

 • Wij hebben een aantal functies die enkel beschikbaar zijn via het gebruik van cookies
 • Wij gebruiken cookies om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat u ingelogd kunt blijven
 • De meeste cookies zijn "sessiecookies". Dit betekent dat ze automatisch worden verwijderd van uw harde schijf na afloop van een sessie
 • U kunt onze cookies altijd weigeren als uw browser dit toelaat.
  Let op: indien u cookies weigert, kan dit uw gebruik van sommige diensten hinderen
 • Op bepaalde pagina's van de sites kunt u cookies van derden vinden, van sites die wij niet beheren (als u bijvoorbeeld een webpagina opent die werd gecreëerd door een andere gebruiker, wordt er mogelijk een cookie op uw computer geplaatst door die webpagina)

Geen spam, spyware of spoofing

Wij, alsook onze gebruikers, dulden geen spam. Zorg ervoor dat u uw communicatievoorkeuren in Mijn Becycled zodanig instelt dat wij u de berichten kunnen sturen die u verkiest. Om spam- of spoofberichten te melden bij Becycled, stuurt u de e-mail door naar [email protected]. U mag onze communicatietools niet gebruiken om spamberichten of andere inhoud te verzenden die in strijd is met onze gebruikersovereenkomst. We scannen berichten automatisch en kunnen ze ook handmatig filteren om ze te controleren op spam, virussen, phishing-aanvallen en andere kwaadwillige activiteiten of illegale of verboden inhoud; we slaan berichten die via deze tools werden verzonden, echter niet permanent op.
 

Bescherming van uw account

Uw wachtwoord is de sleutel tot uw account. Gebruik unieke cijfers, letters en speciale tekens. Geef uw wachtwoord aan niemand door. Als u uw wachtwoord of persoonlijke gegevens toch doorgeeft aan anderen, vergeet dan niet dat u verantwoordelijk bent voor alle transacties die via uw account worden uitgevoerd. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, verliest u mogelijk ook de controle over uw persoonlijke gegevens en kunt u gebonden zijn door en verantwoordelijk voor handelingen die in uw naam werden ondernomen. Het is daarom van belang dat u, indien uw wachtwoord op de een of andere manier in verkeerde handen is gevallen, onmiddellijk contact opneemt met Becycled, via [email protected], en uw wachtwoord wijzigt.
 

Toegang, controle en wijziging van uw persoonlijke gegevens

De meeste gegevens die wij opslaan in Mijn Becycled kunt u altijd bekijken, controleren en wijzigen. Andere toegangsvragen kunt u steeds richten aan onze klantendienst, via [email protected]. Normaal gesproken wijzigen wij uw persoonlijke gegevens niet handmatig, omdat het zeer moeilijk is uw identiteit vanop afstand te controleren. U moet uw persoonlijke gegevens direct bijwerken als deze zijn gewijzigd of onnauwkeurig zijn. Zodra u een zoekertje plaatst, kunt u deze mogelijk niet meer wijzigen of verwijderen. 
Op uw verzoek, via de website of bij onze klantendienst, zullen wij uw account afsluiten en uw persoonlijke gegevens onzichtbaar maken zodra dit redelijkerwijs mogelijk is volgens uw accountactiviteit en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij bewaren persoonlijke gegevens van afgesloten accounts ter naleving van de wet, om fraude te voorkomen, om verschuldigde kosten te innen, geschillen en problemen op te lossen, ter ondersteuning van een onderzoek, om onze gebruikersovereenkomst af te dwingen, en om andere acties te ondernemen die wettelijk zijn toegestaan.
 

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen op onze servers. We behandelen gegevens als eigendom die moet worden beschermd en we gebruiken meerdere tools (codering, wachtwoorden, fysische veiligheid, etc.) om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde mededeling. Zoals u wellicht weet, is het echter mogelijk dat derden op onrechtmatige wijze toegang krijgen tot persoonlijke gegevens of berichten of dat zij deze onderscheppen. Het is ook mogelijk dat andere gebruikers uw persoonlijke gegevens, die zij hebben gevonden op de site, misbruiken. Ondanks het feit dat wij er al het redelijkerwijs mogelijke aan doen om uw privacy te beschermen, kunnen wij u niet garanderen en kunt u niet verwachten dat uw persoonlijke gegevens of persoonlijke berichten altijd vertrouwelijk zullen blijven.
 

Derden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid, behandelt dit document enkel het gebruik en de publicatie van gegevens die wij over u verzamelen. Indien u uw gegevens bekendmaakt aan anderen, of deze nu bieders, kopers of verkopers zijn op onze sites of op andere internetsites, kunnen andere regels van toepassing zijn op het gebruik of de publicatie van uw gegevens. Becycled heeft geen controle op het privacybeleid van derden en u bent onderworpen aan het privacybeleid van deze derden waar het van toepassing is. Wij raden u aan vragen te stellen alvorens u uw persoonlijke gegevens aan anderen bekendmaakt.
 

Algemeen

Het Belgisch recht is van toepassing op dit privacybeleid. Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen door aangepaste voorwaarden op deze site te plaatsen. Alle aangepaste voorwaarden zijn automatisch van kracht 15 dagen nadat ze aanvankelijk op de site werden geplaatst. Bovendien houden wij u op de hoogte van eventuele aanpassingen. Indien u niet akkoord gaat met onze wijzigingen, kunt u de overeenkomst uiteraard ten allen tijde beëindigen door het sluiten van uw Becycled account. 
Indien u in onze hulppagina's het antwoord op uw vragen m.b.t. het privacybeleid niet vindt, kunt u ons via de klantendienst contacteren, via [email protected] of ons schrijven a.d.h.v. volgende gegevens: V4More CVBA, Koningsstraat 100, 1000 Brussel, België.

Inloggen

E-mail
Wachtwoord